Hướng dẫn cài đặt File Game bằng TestFlight

Bước 1
Cài TestFlight

Ứng dụng TestFlight app. Tải tại App Store Hỗ trợ iPhone, iPad, và Apple TV.

Vào App Store

Bước 2
Cài APP Game

Sau khi đã cài TestFlight thì bạn nhấn nút bên dưới để Cài đặt Game